Comunita degli Italiani "Ruggero Tommaseo" Brazza

Click here to edit subtitle

Ruggero Tommaseo

Ruggero Tommaseo foit un patriota e martire italiano-dalmata , scritor e giornalista , volontario in prein guera mondiale in esercito italiano, nascoit in cituot de Postire in isola Brazza.  Ruggero Tommaseo foit ucciso de comunisti jugoslavi 18 de settembre 1943. in Spalato.
"Na sant lagrame a de te plungroit
mua tiamp a te dementicur"
Ruggero Tommaseo je bio italijansko-dalmatinski patriot i mučenik , pisac i novinar , dobrovoljac u prvom svjetskom ratu u italijanskoj vojsci , rođen u mjestu Postire na otoku Braču. ruggero Tommaseo je ubijen od jugoslavenskih komunista 18. septembra 1943. u Spalatu.

"Nema suza da te oplaču

ni vrimena da te zaboravi"

Italiani in Brazza

Gli Italiani dell'isola di Brazza vivevano concentrati nei centri di San Pietro della Brazza, Vallo della Brazza, Pucischie e Neresi, di cui costituivano la maggioranza degli abitanti. Italiani anche vivevano in Postire , Milna , San Giovanni e altri luoghi. Anche adias i multi Brazzani sant de origine italiana. Italianissimi luoghi in Brazza adias sant Postire , Pucischie e Vallo .
Italijani na Braču

Italijani otoka Brača živjeli su koncentrirani u naseljima Supetar , Bol , Pučišće i Nerežišće , gdje su sačinjavali većinu stanovništva. Italijani su također u određenom broju živjeli i u Postirima , Milni , Sutivanu i drugim mjestima . Čak i danas mnogi Bračani su porijeklom Italijani. Dok je na zapadnom dijelu otoka došlo do izmjene sastava stanovništva doseljavanjem iz dalmatinske zagore , Bosne , Srbije i drugih krajeva , istok Brača je ostao većinski italijanski . Današnja najznačajnija italijanska mjesta na Braču su Postire , Pučišće i Bol.

Toponimi italiani in Brazza